وبلاگ

آخرین اخبار سایت

تعلیق مجدد ایران در FATF

خبر کوتاه بود :

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد .

این خبر را چنین میتوان تحلیل کرد که این فنر ارزی را کماکان تا چهارماه دیگر باید تحمل کنیم . پس از این مدت اگر حکومت به این نتیجه برسد که لوایح مربوطه را امضاء کند به حفظ وضع موجود کمک خواهد کرد ، توقع این را نباید داشت که وضع بهتر شود .

اما در صورت رد این لوایح از سوی ایران فنر ارزی آزاد شده و وضع بسیار ناگوار و اسفناکی برای اقتصاد رو به احتضار ایران پیش بینی میشود .

کورش کریمی - مشاور مالی

logo-samandehi

جستجو